Home > travel news

รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช

ความเหนื่อยล้าจากการเดินขึ้นบันไดสูง 100 เมตรที่มีทั้งสิ้น 227 ขั้น คงไม่สามารถเอาชนะพลังแห่งหัวใจในศรัทธาของผู้คนที่พากันเดินขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานภายในมณฑปบนยอดเขานางบวชแห่งนี้อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ว่ากันว่ารอยพระพุทธบาทแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2401 ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา (more…)

Read More