Friday, August 17, 2018
Home > travel news > ‘หาดสองที่ดีที่สุดในโลก’

‘หาดสองที่ดีที่สุดในโลก’

ภูเก็ตคือการฉลองการได้รับรางวัลล่าสุดหลังจากที่ถูกตั้งชื่อ ‘หาดสองที่ดีที่สุดในโลก’ โดยธุรกิจสิ่งพิมพ์ สหรัฐรายงานข่าว & โลกยังคงได้รับรางวัลจากสื่อต่างประเทศที่สำคัญสำหรับหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีครามและหน้าผาหินปูนที่ดึงดูดผู้เดินทางนับล้าน ๆ ทุกปี เกาะนี้ถูกยกย่องว่าเป็น “สวรรค์ชิ้นเล็ก ๆ ” ตามนิตยสารรองผู้ว่าการททท.

นายยุทธศักดิ์ศุภพรกล่าวว่าทุกคนในจังหวัดภูเก็ตผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จดังกล่าวเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอุทธรณ์ของเกาะแห่งนี้ว่าเป็นจุดหมายชายหาดที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เห็นได้ชัดว่าเรามีความยินดีที่จะได้รับรางวัลที่สำคัญนี้ ความเป็นจริงที่ได้รับเกียรติจากรายงานข่าวของสหรัฐฯและโลก เป็นเรื่องที่น่าพอใจยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้อ่าน