Friday, July 20, 2018
Home > health news > ปลุกจิตสำนึกเยาวชน ประกวดคลิปลด “สปีด” สร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ

ปลุกจิตสำนึกเยาวชน ประกวดคลิปลด “สปีด” สร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ

ธนชาตประกันภัยปลุกจิตสำนึกเยาวชน-เปิดเวที Drive DD United season 3ประกวดคลิปลด “สปีด” สร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ ธนชาตประกันภัย จับมือ คปภ.-สสส.-สคอ. ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รณรงค์ลดความเร็วจากการขับขี่ มุ่งสร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ ชวนนักศึกษาแสดงพลังผลิตคลิปวิดีโอส่งประกวดกับโครงการ “Drive DD United season 3” หัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน”

ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโอกาสโชว์ผลงานใน “ADFEST 2018” เวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มูลค่ารางวัลรวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 25 ต.ค. ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ : Drive DD United นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนชาตประกันภัย ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับประกันอุบัติเหตุรถยนต์ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงเห็นความสำคัญในการร่วมกันป้องกันและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน อันเป็นที่มาของโครงการ “Drive DD United season 3” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดชั้นปีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงสุดร่วมแสดงพลังคนรุ่นใหม่ “คิด” และ “ทำ” คลิปวิดีโอส่งประกวด โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” หวังให้กิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ให้กับเยาวชนทั้งในฐานะผู้รับสื่อและในอนาคตหลายคนอาจเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสื่อสู่สาธารณะและกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการสร้างสังคมไร้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน สำหรับปีนี้ ธนชาตประกันภัย ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในฐานะที่ คปภ. ดูแลกำกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและรับนโยบายตรงจากภาครัฐบาล ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ที่นอกจากออกมาตรการดูแลผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุแล้ว ยังร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยส่งเสริมและรณรงค์เพื่อลดอุบัติภัยบนถนน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยด้วย จึงเชื่อมั่นว่าโครงการ”Drive DD United season 3″ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น และลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อีกทาง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth