Friday, July 20, 2018
Home > news > กรมชลฯ เร่งปิดทำนบดินสระเก็บน้ำ ม.เกษตรลพบุรี

กรมชลฯ เร่งปิดทำนบดินสระเก็บน้ำ ม.เกษตรลพบุรี

กรุงเทพฯ 18 ต.ค. – กรมชลฯ ชี้ปริมาณน้ำที่ไหลจากสระเก็บน้ำ อ.โคกสำโรง ลพบุรี จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตเมือง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ Big bag ปิดทำนบดินที่ชำรุด คาดเสร็จวันนี้ จากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำโคกสำโรงแตก จังหวัดลพบุรี ประกาศประชาชนรีบเก็บของหนีน้ำ ซึ่งเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่อย่าง
เร่งด่วน เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ พบว่าเป็นสระเก็บน้ำภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี เป็นงานจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความจุ 700,000 ลูกบาศก์เมตร ลักษณะโครงการเป็นสระเก็บน้ำ ไม่ใช่อ่างเก็บน้ำตามที่ปรากฏในข่าว

สำหรับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 04.00 น. ของเช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ขณะเกิดเหตุมีน้ำประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะมีน้ำไหลออกจากสระประมาณ 320,000 ลูกบาศก์เมตร คงเหลือค้างสระประมาณ 280,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลผ่านทุ่งนาประมาณ 200 ไร่ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 25 เซนติเมตร ลงคลองห้วยปลาหมอ ผ่านหมู่บ้านหนองบัว เกาะแก้ว วังกระทุ่ม ลำละเลง และ ลงสู่ฝายหนองชนะชัยต่อไป

ปัจจุบันฝายหนองชนะชัยมีระดับน้ำต่ำกว่าสันฝายประมาณ 1 เมตร ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำส่วนนี้ไว้ได้ทั้งหมด ซึ่งปริมาณน้ำทั้งหมดจะคงอยู่ในลำน้ำ ไม่ล้นตลิ่ง หรือส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน และพื้นที่ตอนล่างในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่แต่อย่างใด ล่าสุดสำนักงานชลประทานที่ 10 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลพบุรี หน่วยทหารในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด และกรมทางหลวงร่วมกันนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปิดทำนบที่ชำรุดดังกล่าว ด้วยเสาเข็มไม้และถุง Big bag คาดจะเสร็จวันนี้.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.